JoinFix Plus

JoinFix Plus

Kalça eklemi ve omuzda kullanılan JoinFix ve JoinFix Plus All-sütür Ankorları, klinik operasyonlara çeşitli yenilikçi sütür seçenekleri getirebilir. Eşleşen kılavuz sistemi ve 1,6 mm ve 1,7 mm matkap delikleri, kemik tutulumunu en üst düzeye çıkarmak ve mükemmel tutma kuvveti sağlamak için birbirini tamamlar.